#

Какво е Space and rituals?

Space and Rituals е уникален начин за работа с пространството, изцяло съобразен с хората, които го обитават. Стъпваме на правилата на фън шуй и различни техники, и ритуали за подобряване на цялостната енергия в дома. Стремим се да прилагаме холистичен подход при подреждането и организацията на дома, основан на основната ни човешка подребност от хармония и баланс. Това означава, че първо изследваме човека, а не интериора. Вземаме предвид личната му енергия, нагласи, цели и желания. Комбинираме древното с новото знание. Подхождаме индивидуално – към всеки човек, към всеки дом. С много любов и търпение, защото това е процес.

В Space and Rituals създаваме възможност да се научите да прилагате тези знания и техники сами, да промените начина по който се чувствате и резултатите, които постигете в живота си.

В Space and Rituals вярваме, че във времето в което живеем все по-естествен е стремежът ни да да обърнем към себе си. Съзнанието, ценностите и приоритетите ни се променят. Осъзнаваме връзката между себе си и всички останали. Осъзнаваме, че нямаме време да отлагаме. Най-вече собственото си развитие.

#