Ред в пространството или що е то Фън Шуй?

Ред в пространството или що е то Фън Шуй?

Как пространството може да работи за нас? Има ли такова нещо като “Фън шуй” и какво е това? Къде е мястото му в морето от знания и как можем да го използваме? 

Дори името му звучи странно и чуждо “фън.... нещо си”. Трудно се разказва за нещо , което съществува вече повече от 5 хиляди години в няколко страници. Решавам да започна точно оттук, че е древно знание, изкуство за работа с пространството,  оцеляло от древните до днес. Щом е така, сигурно има нещо специално в него, нещо, което са ползвали не само китайските селяни. Първо ще ви разкажа историята, после поуките от нея.

Думите „фън шуй“ означават в превод „вятър и вода“ и произлизат от ранната китайска земеделска култура, където наличието на достатъчно количество вода и подходящ вятър са били решаващи за изобилна реколта. Реките и езерата са били източник на вода и осигурявали оцеляването на стопанствата от сушата. Мекият вятър носел дъжд и свеж въздух за облекчение на стопаните, и осигурявали оцеляването на житото. От друга страна били застоялата вода във водоизточниците при липса на дъжд, която водила до заболявания свързани с белите дробове, сушата и наводненията, опустошителния вятър и всичко което се определя като „бедствие“ за селските стопанства. 

Мястото, къде точно да се установи едно стопанство е било изключително важно за неговото оцеляване и разликата между подходящото и неподходящо място се е равнявала на разликата между живота и смъртта. Правилното местоположение се е търсило, изучавало, теоритизирало и в резултат на това са се формирали различни хипотези базирани на успеха или провала на различната опитност. Всичко това е родило фън шуй в неговата най-примитивна форма.

Древните хора открили, че енергията (ЧИ=жизнена сила) може да бъде насочвана от различни ландшафтни формации и може да се събира и генерира на различни места, особено където има вода. Те открили също, че ЧИ може да бъде разпръсната и разпиляна от вятъра. Именно това е източникът на наименованието на фън шуй. 

“Чи се носи по вятъра и се разпилява, но се запазва, когато срещне вода.”*

Един от фундаментите на фенг шуй е откритието, че много хубави неща могат да се случат едновременно, ако бъде събрана много ЧИ на едно място или по-скоро, че силата на потокът на ЧИ е определящ. Това произтича от дуалистичната природа на вселената: Ин и Ян. 

При подходящите условия ЧИ се събира и увеличава, води до растеж. Целта на фън шуй е така да се разположи сградата, че това да доведе до натрупване на добра енергия както на мястото, на което е построена, така и за хората, които се помещават там. 

Намираш енергията и я събираш! Това е в основата на концепцията за фън шуй. Става въпрос за естествената енергия, която се намира в природата.

От друга страна природните сили, които носят негативен ефект на сградата като цяло и на нейната структура, влияят неблагоприятно и на хората в които живеят в нея. Те предизвикват болести, загуба на благосъстояние и други неприятности. Целта на фън шуй в този случай е, или да избегне тази застояла, вредоносна енергия изцяло, или да я пренасочи по такъв начин, че да не засяга хората, които живеят или работят в нея.

Как изглежда всичко това през призмата на съвременния живот и да речем в град като София? Земеделските стопани тук са малко, на пръв поглед реки и езера няма, и масово живеем в блокове. Всичко това изглежда далечно и неприложимо. 

Дали е така наистина? От една страна фън шуй работи с универсални енергии и ползва универсалните закони на небето (астрономия) и земята (магнитното поле). От друга страна, това знание е еволюирало и се е развивало като всяко друго нещо, заедно с развитието на обществата. Постепенно реките са се превърнали в пътища, улици и булеварди.  Ролята на хълмовете и планините е поета от големите сгради, молове и небостъргачи. Ако се замислим, ще видим че трафикът от коли и пешеходци също има определена посока на движение и създава поток от енергия, а наличието на голяма сграда като мол в близост до дома ни например, оказва своето влияние върху целия квартал. Енергията се концентрира и  около него постепенно се появяват супермаркети, паркинги, нови сгради, трафикът се променя и целият район придобива нов облик. Малко хора си дават сметка за това, колко многопластово знание е фън шуй. Истината е, че с помощта на този чудесен и много точен инструмент може да се избира място за строеж на офис и жилищни сгради, да се изгражда инфраструктура и да се правят подобрения в екстериора, да се планира интериора, да се определя предназначението на стаите, тяхното разпределение и подредбата на дома. 

Нека го разгледаме по детайлно. Най-лесно е да си го представим като пъзел от няколко парчета, които като си дойдат на мястото дават възможност да се види цялата картина. Преди да се подреди този пъзел всичко изглежда някак хаотично, сложно, нелогично. 

Първото парче е екстериора или влиянието на околната среда. В контекста на съвременните населени места, заобикалящата ни среда продължава да има решаващо значение за благоденствието на дома и бизнеса. Планина като Витоша например влияе на живота в радиус на 8-10 км от нея. Хълмове, големи сгради и високи блокове, могат да поемат функцията на планината или “дракона във фън шуй”. Има значение дали живеем в близост до голям булевард, малка уличка, болница, училище, църква, гробища и т.н. Екстериора е по-важен от интериора, според класическия фън шуй. Тук важи правилото “не всичко се лекува, а това, което се лекува, не винаги се лекува напълно”. 

Струва си, когато човек планира да се сдобие с нов дом, да строи, да си купи парцел или да наема офис, да отдели достатъчно време и енергия за да направи правилния избор на място. 

Тук, за разлика от компасния фън шуй се прилагат общо важащи правила, които не се съобразяват с личното енергийно число. Планините например, генерират огромно количество енергия и когато избираме дом е добре планината да е зад гърба на сградата в която ще живеем или от лявата й страна. Колкото по близо сме, толкова по- силно е влиянието. Когато е отляво, това се нарича конфигурация на дракона и е едно от условията мястото да привлича благосъстояние и стабилен финансовия поток. Това помага на мъжете в семейството да развият успешен бизнес и на семейството като цяло да натрупва и задържа активи. Този „дракон“ за да ни върши наистина работа трябва да си е планина, естествена ландшафтна формация, но понякога и голяма сграда, като мол може да помогне.   За бизнес сградите планината отляво си е направо задължително условие. Когато планината е на гърба на сградата това носи сигурност и стабилност в семейството, което също добър вариант. Проектите ни се реализират по- лесно и имаме повече възможности. В този случай обаче, ако няма нищо отляво, в семейството не идват лесно пари или ги губим.  Неблагоприятен фактор е голяма улица или булевард зад гърба на сградата, защото това „завлича“ енергията и я разпилява. В зависимост от посоката на движение на тази улица е възможно семейството да привлича благосъстояние, но то да изтича, да не може да го задържи. Често това се отразява негативно и на отношенията между хората, които живеят в сградата. От всяко правило обаче има изключения и, ако живеете в близост до река или голям булевард е важна посоката от която идва и на която отива потокът, спрямо градусът на който е ориентирано на конкретната сграда. Това е нещо, което изисква измерване. 

Болниците и гробищата влияят негативно в радиус от 2 км и е добре да се избягват. Учудващо за някои хора, училищата също попадат в тази категория, заради шума, който винаги се счита за неблагоприятен фактор.

Второто парче от пъзела е интериора. Компасните школи (Ба Джай) са възникнали около 2000 години след ландшафтния фън шуй . Тук сериозно влияние оказва значението на магнитното поле на земята и начинът по който то се отразява върху човешкото биополе. Съществуват ред научни доказателства, че магнитното и торсионното поле въздействат върху човешкия организъм на ниво клетки, органи и системи. Най-голямо е въздействието на магнетизма върху нервната и ендокринната система. Мозъкът също има електромагнитно поле и в зависимост от конкретната дължина на вълната се определя състоянието в което се намираме в момента – будност, активност, медитация, сънливост, дълбок сън. Сърцето и другите органи не правят изключение. Доказано е, че промяната на близките магнитни полета причинява промяна в мозъчната активност на човека. Проведени експерименти в последните няколко години доказват това, което древните са знаели преди няколко хилядолетия**. Човешкото биополе и магнитното поле на земята са в постоянно взаимодействие. 

Компасните школи във фън шуй изследват това взаимодействие и го използват за да постигнат определени цели. Стрелката на компаса показва именно магнитния, а не географския север. Магнитните посоки не са добри или лоши по принцип и те не означават нищо сами по себе си. Имат определено значение единствено когато взаимодействат с човешкото биополе. Как работи всичко това?

Според системата на фън шуй всеки човек има лично енергийно число или число на живота. То произтича от датата на раждане или наталната триграма. Триграмите са описани в Идзин, една от най старите книги известни на човечеството, в която се обяснява структурата на света. Всяко триграма или лично число се свързват с една от осемте посоки на компаса по точно определен начин. На базата на това енергийно число, хората се разделят на източна и западна група. Казано по- просто, всеки един от нас си взаимодейства по различен начин с осемте посоки на света – четирите кардинални и четирите междинни. На базата на това се определя подходящата входна врата, подходящото разположение на секторите и стаите в дома, посоката на спане, учене, работа и т.н. Ба джай в комбинация с принципите за баланса на взаимодействие на петте елемента са нашето второ парче от пъзела.

Според годината ни на раждане се определя личното ни енергийно число. Всеки човек има 4 добри и 4 неблагоприятни посоки, като всяка една от тях се свързва с конкретна сфера в живота ни. Едно от важните условия да се чувстваме добре например, е когато спим главата ни да сочи в една от добрите ни посоки. Върхът на главата или седма чакра е изложена през цялата нощ на въздействието на посоката и това се отразява както на съзнанието ни , така и на подсъзнанието. Децата са много чувствителни на посоката, на която спят и често сами се обръщат. Имаше едно семейство в моята практика с две малки момченца, на 2 и на 4 години. Спяха в една стая, като главите им бяха разположени на ъгъл една към друга. Майката сподели, че малкото момченце непрекъснато прескача и ляга в леглото на голямото. Според нея причината беше, че голямото братче спеше в легло, което беше с формата на кола и на него му харесва повече да ляга там, вместо в бебешката кошара. Разменихме леглата, според подходящите посоки на децата и малкото дете внезапно загуби интерес към леглото на брат си. Майката ми се обади с новина след една седмица „не знам как стана, но всички спят нощем в нашето семейство“. Ако детето ви редовно се обръща наобратно или ляга при вас , вместо в неговото легло, възможно е причината да не е само, че иска да се гушка. 

Как можем да разберем кое е личното ни енергийно число? Като за всяко нещо и за това във фън шуй си има формула. Тя е различна за мъжете и жените и е базирана на датата на раждане. Да речем, че сте жена, родена на 5 ти май 1965 г. Събират се последните две цифри на годината до едноцифрено число и към резултата се добавя числото 5. 

В примера изглежда така: 6+5=11, 1+1=2. Числото 2 събираме с 5 и получаваме 7. Това е личното енергийно число. При мъжете се вади от 10. Ако вземем същата рожденна дата 5 ти май 1965 г, тогава формулата би изглеждала така: 6+5=11, 1+1=2. Вадим 2 от 10 и получаваме лично число 8. При всички хора, родени преди 4 ти февруари на дадена година, при изчислението се взема предвид предишната година. За хората, родени след 2000 г, при жените се добавя числото 6, а при мъжете се вади от 9. 

Хората, с лични енергийни числа 1,3,4 и 9 са от Източната група, а тези с 2,6,7, и 8 от западната. Във фън шуй няма лично число 5, но ако при изчисленията ви се получава 5, то сте от западната група, като мъжете петици са приравнени на числото 2, а жените на 8.

 Сега опряхме до третия елемент или така наречените летящи звезди.  Тази част се свързва с времето и неговата периодичност, а не с пространството. Основното тук е, как времето се отразява на сградите и живота в тях.  Комбинацията от времето и пространството създава енергийно поле в сградата. Фън шуй използва два основни периода на времето. Двадесет годишни периоди и годишен период. Всеки 3 периода от 20 години са един цикъл, а един голям цикъл (ера) се състои от 9 периода и обхваща 180 години. Времевите периоди се отчитат последователно, в зависимост от разположението на планетите от Слънчевата система. Начинът на подреждане на Юпитер, Сатурн, Марс, Меркурий и Венера, спрямо слънцето определят продължителността на тази периоди. Например Юпитер и Сатурн заедно застават в една линия със Слънцето на всеки 19.852 години (приравнени на 20 години). Това бележи началото на всеки период. Сега се намираме в период 8, който продължава от 4 февруари 2004 г. до 3 февруари 2024 г.

Сградите (формата) е постоянна, докато времето се променя и всеки нов цикъл носи ново енергийно влияние, което се отразява върху здравето и благосъстоянието на хората.

 Съществува специфичен начин на изчисление, благодарение на който може да се установи това енергийно влияние. Основното в този вид изчисление е в кой период е построена сградата и кога са се нанесли обитателите. Взема се предвид също на какъв градус е ориентирано лицето на сградата и правени ли са съществени ремонти. Смяната на собствеността и нанасянето на нови хора също имат значение. Изчисляването на летящите звезди или хороскопа на дома, както още се нарича от някои майстори, е невъзможно без компасния фън шуй.  Хороскопът на дома може да ни даде отговор каква енергия има във всяко помещение от дома ни. Много хора, които са живели преди и след 4 ти февруари 2004 г в едно и също жилище, сами са усетили разликата.  Често, има рязък спад или рязък възход  след тази дата в динамиката на семейството. Тук трябва да се отчитат и годишните промени, които се наслагват към двадесетгодишния период. „Благоприятните звезди“ често водят към неочаквани щастливи събития, повишения, печалби или щастлива развръзка във взаимоотношенията. Интересното при тези енергийни влияния, че те лесно подлежат на манипулация и могат да бъдат активирани или „лекувани“ с техниките на фън шуй.

Тези три парчета от пъзела, на пръв поглед нямат нищо общо помежду си. Базирани са на различни принципи и системи от знания. Единственото общо между тях е, че взети заедно представляват фън шуй. За да кажем, че едно пространство е съобразено с принципите на фън шуй, то трябва да бъде съобразено едновременно с екстериора, Ба джай и летящите звезди. Всичко останало би дало частична картина. Разбира се, има и допълнителни фактори, но целта на тази статия е да даде обща представа на разбираем език.

Сега, най важният въпрос. За какво можем да използваме цялото това нещо? Възможно ли е чрез фън шуй реално да въздействаме върху живота си и да предизвикаме положителни промени? Може ли пространството, като нещо извън нас, да бъде използвано така, че да ни донесе баланс и хармония? Не е ли баланса и хармонията на първо място условие на вътрешното ни състояние, от което да произтичат и резултатите във външната среда? 

Ние сме енергийни същества. Любовта, здравето и благосъстоянието са форми на енергия. Фън шуй е единственият инструмент, който ни дава възможност да манипулираме, променяме и използваме външната енергия, така че тя да работи за нас.

Често ми задават въпроса, дали фън шуй “действа”  независимо от това дали знаем за него. Разбира се, че да. То е като тока в контакта. Не го виждаш с очите си, но като включиш щепсела, можеш да си прeпечеш филия. Просто хората, които го ползват като знание е, че имат известен контрол върху външната среда. И като споменах щепсела, по определение той представлява електроинсталационно изделие за временно присъединяване към токозахранващата мрежа. Чудесна формулировка. Точно това е и фън шуй. Бих го определила като уникален по рода си инструмент за присъединяване към енерго захранващия източник.

Гранд майстор Яп Чен Хай обичаше да казва, че това което ни се случва в живота зависи от три фактора. Небесният ни късмет, човешкият ни късмет и земният ни късмет. Небесният ни късмет има много общо със закона за причината и следствието или каквото ни е писано и има да става, ще стане. В източните култури го наричат карма, съдба, джос.  Човешкият ни късмет зависи от нас самите и изборите, които правим. В България често казваме “Кой каквото сам си направи никой друг не може да му го направи”. С нашите мисли, емоции, нагласи и действия имаме възможност да моделираме живота си. 

Земният ни късмет е фън шуй. Прилагайки принципите му можем да използваме връзката си със земята и начинът по който взаимодействаме с нея, а това от своя страна да ни помогне да привлечем в живота си обстоятелства и хора, които ни помагат. Така погледнато, човек може да влияе на два от тези три фактора – личните ни избори и фън шуй. Ако приемем че, небето, земята и ние като хора сме едно цяло, то ефекта, които бихме могли да постигнем е да променим 66 процента от живота си. А това е много, нали?

*The Zangshu, or Book of Burial by Guo Pu (276-324)

** research of Joseph L. Kirschvink, California Institute of Technology

Автор: Росица Георгиева