#

I Ching, The Book of Changes: Work with Hexagrams

КУРС “ТАЙНАТА СИЛА НА ХЕКСАГРАМИТЕ”

“Ако желанието ви е разумно и скромно, то непременно ще се изпълни”

“Ако всичко пада от ръцете ви без никакъв резултат, не ви остава нищо друго, освен да изчакате по благоприятно време”

от Книгата на Промените (И ДЗИН).

И дзин е първото свещено писание за Китай, съдържащо във вид на образни символи схващанията на древните мислители за човека и света. В продължение на 3000 години Книгата на Промените е в основата на даоистката философия, медицина и астрономия. Тя е един от най-използваните трактати, отнасящ се до древен метод на гадаене, в основата на който стои теорията, че всичко във Вселената се състои от двата основни вида енергии – ин и ян. Взаимодействието между тях, поражда различните явления.

Според И Дзин животът е безкрайно редуване на промени, произтичащи от взаимодействието на Ин и Ян, силите на светлината и тъмнината, топлината и студа. Всяка от възможните трансформации условно се означава с един от магическите знаци – символите Гуа: осем символа от три черти, наречени триграми. На тяхната основа са съставени 64 хексаграми (комбинация от прекъснати или непрекъснати линии), чрез които се описва взаимодействието между Небето, Земята и Човека. 

И дзин все още се използва по много начини: за получаване на отговор на конкретен въпрос, за анализ на настоящето или предвиждане на бъдещето, за настройване на пространството или за привличане на нещо определено в живота. И Дзин може да ни помогне да получим отговор за посоката, в която вървим или какво ни носи домът , в който живеем.

Всеки дом има определена вибрация, в зависимост от градуса на входната врата, а всеки градус е свързан с определена хексаграма. Чрез И Дзин можем не само да получим отговори, а и да променим на фино ниво баланса на заобикалящото ни. Правилната хексаграма може да ни помогне да привлечем в живота си това, което ни липсва или да отблъсне пречки и негативни влияния.

От този курс ще научите: 

  • Как да четете И Дзин и как да изберете правилната хексаграма; 

  • Как да си отговорите на важен житейски въпрос; 

  • Как да балансирате пространството с помощта на хексаграмите; 

  • Как да активирате златен джоб или да изместите посоката на входната врата;

  • 24 хексаграми за коригиране на “празен” градус и 4 хексаграми за коригиране на “храмов градус”; 

  • подходящи хексаграми за активиране на благосъстояние, взаимоотношения и здраве; 

  • Тълкуване на 64те хексаграми на български език

Този курс е отворен за всички. За участие в него не се изискват предварителни знания или умения. 

Кога: Курсът е еднодневен. Провежда се един пъти в годината, обикновено събота или неделя  10.30  до 17.00 

За актуални дати следете календара на сайта. Местата са ограничени. 

Максимален брой участници:16

Една седмица преди семинара получавате електронни учебни материали.

Къде: офисът на SPACE AND RITUALS, ул. Тулча 46, ет. 3 или онлайн.

Водещ: Росица Георгиева

Цена: 265 лв.

Learn more
#
I Ching, The Book of Changes: Work with Hexagrams